დაარსებულია
1918 წელს
 • საქართველო, 0114, თბილისი. მაჩაბლის ქ. N7.
 • ტელ (+995 32) 293–37–87
 • ჩვენი ელ ფოსტა sakresp@mail.ru და sakresp@top.ge
 • იანვარი
 • № 19 (7664) - 2015-01-31
 • № 18 (7663) - 2015-01-30
 • № 17 (7662) - 2015-01-29
 • № 16 (7661) - 2015-01-28
 • № 14 (7659) - 2015-01-24
 • № 12 (7657) - 2015-01-22
 • № 11 (7656) - 2015-01-21
 • № 7 (7652) - 2015-01-15
 • № 3 (7648) - 2015-01-09
 • nom -19_Page_01
  

  s