დაარსებულია
1918 წელს
  • საქართველო, 0114, თბილისი. მაჩაბლის ქ. N7.
  • ტელ (+995 32) 293–37–87
  • ჩვენი ელ ფოსტა sakresp@mail.ru და sakresp@top.ge
  • 2016 

    s