დაარსებულია
1918 წელს
  • საქართველო, 0114, თბილისი. სულხან-საბას3
  • ტელ (+995 32) 293-13-34
  • ჩვენი ელ ფოსტა sakresp@mail.ru და sakresp@top.ge
  • გაზეთის შესახებ