გამომცემლები

შპს "ახალი საუკუნე – გაზეთ "საქართველოს რესპუბლიკის" გამომცემელი".

დირექტორი
გურამ გოგიაშვილი

599 53 76 16

შპს "თანადგომა1– გაზეთ "საქართველოს რესპუბლიკის" გამომცემელი".

დირექტორი
მარინა კანდელაკი

599 79 76 79

მთავარი რედაქტორი
სპარტაკ ქობულია

599 36 00 35

პასუხისმგებელი მდივანი
მამუკა ვაშაკიძე

514 33 33 24